پرسش

خانمی هستم که دوساله ازدواج کرده ام و یک دختر ۹ ماهه دارم به دلیل بیکاری شوهرم از ایشان طلاق گرفتم .تا قبل از ازدواج از حقوق پدرم که بازنشسته سپاه بود استفاده می کردم. الان سوال من این است که بعد از طلاق باز هم حقوق پدرم به من تعلق می گیرد یا فقط مادرم میتواند از آن استفاده کند ؟