اشتغال به چه عملیاتی ذاتاً تجاری محسوب می شوند ؟

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

منظور از اعمال تجاری ذاتی عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند . این دسته از فعالیت ها در مقابل فعالیت های استخراجی هستند که منظور از آنها استخراج و تحصیل مواد از طبیعت است مانند صیادی ،کشاورزی ، استخراج معادن ……. فعالیت های گردشی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار دسته تقسیم کرد :

ـ توزیعی بهترین وکیل تهران

ـ تولیدی وکیل پایه یک دادگستری

ـ خدماتی

ـ کمکی

۱ ـ عملیاتی که اصولا تجاری هستند :

منظور از این اعمال تجاری اعمالی هستند که برای اینکه تجاری محسوب شوند نیازی نیست در قالب و به وسیله موسسه انجام گیرند .

۱ ـ ۱ ـ تحصیل مال به قصد فروش یا اجاره

الف ـ مفهوم تحصیل : منظور از تحصیل کلیه طرق به دست آوردن مال است ، سبب تملک ممکن است عقد بیع ، معاوضه ،  صلح یا حتی هبه باشد  ، لکن  همچنانکه در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۲ مقرر شده است این تملک در صورتی عمل تجاری محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره باشد .

ب ـ در صورتیکه بخش عمده مالی که فروخته می شود  ، هنر و خدمات فروشنده باشد  ، عمل تجاری محسوب نمی شود ، مانند نقاشی  ، مجسمه سازی و فروش آنها ، این اعمال در قالب پیشه وری می گنجد .

۱ ـ ۲ ـ دلالی و حق العمل کاری و عاملی

الف ـ برای ملاحظه مقررات راجع به دلالی و حق العمل کاری  ر.ک باب هشتم  ، هفتم و مواد ۳۳۵ به بعد  ق.ت .

ب ـ عاملی : درباره اینکه مفهوم عاملی چیست و چه کسی عامل محسوب می شود قانونگذار تعریفی ارائه نداده است .برخی عامل را کسی می دانند که مانند حق العمل کار  ، در مقابل اجرت به نمایندگی دیگری عملی را انجام می دهد . با این تفاوت که برخلاف حق العمل کار  ، عامل برای شخص معینی کار نمی کند .

دکتر کیایی بر این نظر است که عامل معمولا نماینده بازرگانان واحد و معینی است و حق انجام معامله برای سایر اشخاص را ندارد ، مگر در مواردیکه  طبق شرایط مقرر بین عامل و آمر چنین اجازه ای پیش بینی شده باشد . همچنین بر خلاف حق العمل کار عامل اصولا از خود سرمایه ای دارد  و کالا و اجناس را شخصا خریداری و طبق شرایط مقرر بین عامل و فروشنده به فروش می رساند .

برخی دیگر از حقوقدانان عاملی را تقریبا نوعی وکالت با اجرت می دانند که باید خصیصه  تجاری بودن آن در نظر گرفته شود .

۱ ـ ۳ ـ عملیات صرافی و بانکی

منظور از عملیات صرافی  ، تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است .و منظور از عملیات بانکداری انجام اعمال متعددی است که اهم آنها عبارتند از :

افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه و سرمایه گذاری  ، اعطای وام و اعتبار  ، قبول و نگه داری امانات طلا و نقره و اوراق بهادار و ….. صدور ، تایید و قبول ضمانت نامه ها و …..

درباره امور بانکداری قوانین متعددی وضع شده که مهم ترین آنها عبارتند از : قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و اصلاحیه های آن در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ ، لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۳ مهر ۱۳۵۸ و متمم آن مصوب ۲۸ آذر ۱۳۵۸ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲

۱ ـ ۴ ـ عملیات  بیمه

الف ـ به موجب ماده یک قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ : « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را یا وجه معینی بپردازد .»

ب ـ برای تنظیم این عمل تجاری قوانین متعددی به تصویب رسیده که از آن جمله است : ” قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ ، قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۲/۱۱/ ۱۳۶۷ ، موافقت نامه شرکت سهامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات ایران که دولت ایران به موجب قانون  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۳ الحاق به آن را تصویب کرده است  ، اساسنامه شرکت های سهامی بیمه آسیا ، البرز ، دانا ، ایران و مصوب هیات وزیران .

۱ ـ ۵ ـ معاملات راجع به کشتی

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی از مصادیق  بند ۱  و ماده ۲ کشتیرانی از مصادیق بند ۲ همان ماده است و بند ۱۰ فقط جنبه تاکیدی دارد .

۱ ـ ۶ ـ عملیاتی که به وسیله موسسات انجام می شوند .

منظور اعمالی هستند که برای اینکه تجاری محسوب شوند  ، باید به وسیله موسسه ای انجام گیرند

۱ ـ ۷ ـ تصدی به حمل و نقل

۱ ـ ۸ ـ تصدی به تاسیسات خدماتی

الف ـ عبارت است از تشکیلاتی که نوع خاصی از خدمات را ارائه می دهد .

ب ـ خدمات مورد بحث باید تحت پوشش یک موسسه ارائه گردد . از این رو اگر کسی موسسه یا بنگاه باربری تاسیس کند و به این طریق خدمات باربری ارائه کند تاجر محسوب می شود  ، حتی اگر آن موسسه تنها یک دستگاه کامیون داشته باشد که رانندگی آن را هم صاحب موسسه به عهده داشته باشد .

ج ـ لازم نیست موضوع خدماتی که ارائه می  شوند  تجاری باشد ، همچنانکه قانونگذار در بند ۳ ماده ۲ علیرغم غیر تجاری بودن معاملات ملکی  ، تسهیل معاملات مزبور را تجاری دانسته است .

۱ ـ ۹ ـ تاسیس کارخانه

الف ـ کارخانه عبارتست از : محلی که در آن عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور آماده کردن آن برای فروش یا به کار بردن آن در کالای دیگر جهت عرضه به بازار صورت می گیرد .

ب ـ منظور از تاسیس کارخانه  ، نفس ایجاد و راه اندازی  کارخانه نیست ، بلکه کاری است که در کارخانه انجام می شود ، پس صرف تاسیس کارخانه مشمول بند ۴ ماده ۲ نمی شود .

ج ـ سواری شرط مطرح در بند ۴ ماده ۲ ق.ت مانند همه اعمال تجاری دیگر  ، وجود قصد انتفاع نیز ضروری است .

۱ ـ ۱۰ ـ تصدی به عملیات حراجی

الف ـ حراجی  صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از پیشنهاد دهنده قبلی پیشنهاد می کند و ثمن معامله قیمتی است که بالاتر از آن قیمتی پیشنهاد نشده باشد . حراجی از تمام جهات شبیه مزایده است جر اینکه در مزایده ، برخلاف حراجی قیمتی به عنوان قیمت مبداء تعیین می شود .

ب ـ عملیات حراجی در صورتی عمل تجاری محسوب می شود که به نحو تصدی انجام شود .

ج ـ متصدی حراجی کسی است که در مقابل دریافت حق حراجی عملیات حراجی را اداره می کند . از این رو کسی که مالک اموالی است و آنها را به حراج می گذارد ، مشمول بند ۵ ماده ۲ ق.ت نخواهد بود .

۱ ـ ۱۱ ـ تصدی به نمایشگاه های عمومی

الف ـ نمایشگاه عمومی محلی است جهت بازدید از آثار تولید کنندگان  ، هنرمندان ،  نویسندگان ، متصدی نمایشگاه عمومی واسطه بین بازدیدکنندگان  و تولید کنندگان یا هنرمندان و …. است .

ب ـ اگر برگزاری نمایشگاه عمومی به قصد انتفاع نبوده و یا به نحو تصدی و مستمر نباشد ، عمل تجاری محسوب نمی شود .

ج ـ عرضه کالا شرط لازم برای تحق نمایشگاه عمومی نست و همچنین عرضه کالا در نمایشگاهی مانع اطلاق عنوان عمومی به آن نیست .

د ـ در زمینه نمایشگاه های عمومی قوانینی وضع شده که اهم آنها عبارتند از :

قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران  مصوب بهمن و اسفند ۱۳۴۷ و فروردین ماه ۱۳۴۸ کمیسیون های خاص دو مجلس  ، قانون انتزاع امور نمایشگاه ها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۶۵ .

۱ ـ ۱۲ ـ عملیات تجاری حکمی

منظور آن دسته از اعمال هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری ، تجاری نیستند  لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را بر آنها بار می کند .

۱ ـ ۱۲ ـ ۱ ـ معاملات برواتی

الف ـ منظور اعمال حقوقی است که روی برات انجام می شود و ایجاد وانتقال آن را محقق می کند  ، یعنی صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت .

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲۷۸۳- ۱۲/۹/۱۳۳۹  معاملات برواتی را تعریف کرده است . « منظور از معاملات برواتی مذکور در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت ، خرید و فروش بروات   و به عبارت دیگر معاملاتی است که مورد معامله آن بروات می باشد . »

ب ـ مطابق بند ۸ ماده ۲ ق.ت صدور برات به طور اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر هم  ، عمل تجاری محسوب می شود .

ج ـ با توجه به بندهای ماده ۲ و ماده ۳۱۴ ق.ت ” صدور سفته و چک ” ذاتا عمل تجاری محسوب نمی شود .

۱ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ  معاملات شرکت های سهامی

به موجب ماده ۲ ل.ا. ق.ت : « شرکت سهامی ، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع  عملیات آن امور بازرگانی نباشد . »

در صورتیکه یک شرکت سهامی عمل غیر تجاری باشد ، آن شرکت به حکم قانون ـ نه در واقع و نفس الامر ـ تجاری است و اعمالی که انجام می دهد در واقع غیر تجاری هستند ، ولی به خاطر اینکه به وسیله این شرکت انجام می شوند ، تجاری محسوب می گردند .

برای دریافت متن کامل این “مقاله” با شماره تلفن ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *