تعهد دولت میزبان به حمایت از مهاجرین قانونی

امروزه حقوق مهاجران سه گردان قانونی ممکن است در یک حوزه قضایی میان حمایت دیپلماتیک ایالت های خودشان،حمایت تحت قانون محلی ایالت میزبان و رژیم حمایتی اورژانسی که در قانون بین المللی حقوق بشر ایجاد شده است قرار گرفته باشد.

در این شرایط بسیاری از مهاجران سرگردان خود را خارج  از هر سیستمحمایتی موثر می بینند و به صورت قانونی دستگیر می شوند .

در حال حاضر آن مهاجرانی که به طور قانونی سرگردان هستند هیچ گونه آژانسی un ندارند بتوانند باز گرداند. چون هیچ کس این حکم را ندارد که مهاجران تحت unhcr باشند . به جز در مواردی که آنها به طور قانونی سرگردان شده اند مهاجران تحت حمایت unhcr قرار نخواهند گرفت و اگر فقط کارگران مهاجر باشند می توانند وارد حمایت از مهاجران سرگردان دستور کمیته های عالی حقوق بشر است .

Iom به طور فزاینده ای با در خواست دولت ها به مهاجران سرگردان کمک می کند . کمیسیون بین المللی مهاجرت گفت ایالت ها باید به مهاجران سرگردان کمک کنند و راه حل هایی برای آن هایی که نمی توانند به کشورشان بازگردند پیدا کنند . در مورد مهاجران سرگردانی که یک کشور ملی برای خود دارند حائز اهمیت است که حمایت کنسولگری افزایش یابد . در مورد مهاجرانی که ملیت ندارند و در مورد آنهانی که ملیت حمایت موثری را از آنها نمی کند . نیازی به بررسی مفهوم بی خانمانی در حمایت از آنهایی که بالفعل بی خانمان هستند را افزایش حمایت از آنهایی که از نظر قانونی خانمان هستند حس می شود . هرکشور مجموعه ای از پیش شرط ها را برای اعطای تابعیت تحمیل می کند . به طور معمول در همه جا یک دوره اقامت قانونی را برای اعطای تابعیت تحمیل می کند. در استرلیا دو سال و در ایالت متحده آمریکا ، کانادا ، بلژؤیک ، فرانسه ،هلند ،سوئد انگلستان پنج سال است این دوره ر اتریش آلمان ده سال و در سویس دو از ده سال است .

پذیرش قانونی برای “اقامت دایم” نیز از شروط لازم برای اعطای تابعیت در استرلیا کانادا و ایالت متحده آمریکا است .

اکثر کشورها میزانی از کسب مهارت در زبان ملی را الزامی دانسته اند ولی سطح مهارت مورد نیاز و میزان جدی بودن اجرای این پیش شرط به صورت قابل توجهی دارای شدت و ضعف است .مثال در برخی از کانتون های سوئیس نه تنها از مهاجران در یکی از زبان های رسمی ،/ بلکه از گویش های محلی زبان برای افراد بالای پنجاه سال صرف نظر شده است . دانستن زبان اغلب به عنوان نشانه ای از قابلیت و تمایل فرد به همگون شدن در نظر گرفته می شد (هلند-فرانسه).

بسیاری از کشورها نیز برای متقاضیان کسب تابعیت پیش شرط “حسن شهرت ” را الزامی ساخته اند که به طور معمول به معنای عدم محکومیت به جرم است . این پیش شرط حتی ممکان است شامل عدم نقض هر نوع از قواعد مهارت شود که این خود در صورت دشواری انعطاف ناپذیر بودن این گونه قواعد می تواند موجب محروم سازی بسیاری از افراد شود البته معانی حسن شهرت فراتر از این است .

بسیاری از کشورها از اعطای تابعیت سرباز می زنند . برخی از این پیش شرطها ذهنی هستند . چنانکه برای مثال اتریش “وفاداری به جمهوری اتریش ” و نداشتن روابط المان ،”پاییزی به نظمبرخاسته از قانون اساسی ” را شرط پذیرش قرار دادداده  و سوئیس اشنایی با شیوه زندگی آداب و سنت های سوئیسی را لازم دانسته است .آلمان در اعطای شهروندی به یک متقاضی شرط وجود “منعفتی عمومی ” را در این امر لازم دانسته است . آلمان ، “پاییزی به نظم برخاسته از قانون اساسی” را شرط پذیرش قرار داده و سوئیس اشنایی با شیوه زندگی آداب و سنت های سوئیسی را لازم دانسته است .آلمان در اعطای شهروندی به یک متقاضی شرط وجود “منفعتی عمومی ” را در این امر لازم دانسته است . این پیش شرط به عنوان یک قید تشریفاتی هرچند از یک سو می تواند موجب عدم پذیرش افراد به دلایل واهی شود ولی از طرف دیگر به دولت اجازه می دهد که در اعطای تابعیت به قشر گسترده ای از افراد اعلام نماید که در این کار منفعتی نهفته است .

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور          حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۲۴۵۰۸۰ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *