تقدم عامل ورشکستگی بر سایر عوامل انحلال و تصفیه

نظرات

تقدم عامل ورشکستگی بر سایر عوامل انحلال و تصفیه

از آنجاییکه مقررات ورشکستگی  از قوانین آمره است بر سایر طرق قانونی انحلال از جمله – انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده – تقدم و برتری دارد .

حکم شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک تهران  مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۶ در این بار به شرح ذیل است : ” ماهیت قضیه گرچه در ماده ۱۹۹ ق.ت ورشکستگی نیز در ردیف انجام موضوع یا انقضای مدت شرکت یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به حساب آمده ، لکن با توجه به ماده ۲۰۰ قانون یاد شده که مقرر می دارد : « انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است » .

و ماده ۲۰۳ قانون مزبور دایر به اینکه : « تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد ، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد » .

و ماده ۴۱۵ قانون موصوف مبنی بر اینکه : « ورشکستگی تاجر به حکم محکمه  بدایت در موارد ذیل اعلام می شود …. » .

و ماده ۴۳۳ قانون مزبور به اینکه : « محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می دهد » . و با مستفاد از سایر مقررات قانون تجارت و قانون امور تصفیه امور ورشکستگی در این باب بدیهی است که انحلال به علت ورشکستگی مقدم  و حاکم بر سایر طرق پیش بینی شده در ماده ۱۹۹ ق.ت است .

چون ورشکستگی واجد ابعاد و جنبه های عمومی و اجتماعی و مقررات راجع به آن نوعا و لزوما از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است ، به همین لحاظ در بند ۳ ماده  ۴۱۵ به دادستان به عنوان نماینده جامعه ، به منظور صیانت و حفظ حقوق مردم حق   درخواست توقف ، تفویض و …. و بر این اساس با حصول حالت توقف ، تملک به سایر طرق انحلال مقرر در ماده ۱۹۹ بر خلاف قانون و متضمن نقض مقررات راجع به نظم عمومی است .

درخواست انحلال شرکت محدود به اشخاص معینی نمی شود ، بلکه هر شخصی که بتواند  در دعوای انحلال ذینفع تلقی گردد می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه رجوع نماید  ، مانند شخصی که دین شرکت را تضمین نموده است و یا اینکه براتی را شرکت صادر نموده است  ، ظهرنویسی کرده باشد زیرا در چنین مواردی ادامه فعالیت شرکت در صورتیکه زیان آور باشد ، موجب افزایش مسئولیت اشخاص مزبور می باشد . بنابراین تمام اشخاصی که سمتی در دعوای انحلال داشته باشند و منافع مشروعی را تعقیب و دلایلی را که قانون بیان کرده است ، اثبات نماینده ، می توانند حکم انحلال شرکت را به دست آورند .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *