: در دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آیا برای جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک در جریان رسیدگی خواهان باید تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال آن ملک را بنماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند؟

پرسش : در دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آیا برای جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک در جریان رسیدگی خواهان باید تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال آن ملک را بنماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند؟

پاسخ : درباره مسئله مذکور سه نظر ابراز شده است :

نظر اول : مورد از مصادیق دستور موقت نبوده بلکه مشمول ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی(سابق) است زیرا خواسته عین معین و توقیف آن ممکن است بنابراین در مورد بحث تنها از طریق تقاضای تامین خواسته می توان ملک را توقیف نمود.

نظر دوم : چون در مانحن فیه خواسته عین معین و مطالبه تحویل آن نیست ، بلکه موضوع دعوی الزام به ایفای تعهد است و میان دعوی ملکیت یاخلع یدو تحویل ملک دعوی الزام به انجام معامله که نتیجه آن تملک است ، تفاوت وجود دارد علیهذا در دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک برای جلوگیری از نقل و انتقال آن باید از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نمود و توقیف ملک از طریق تامین خواسته صحیح و قانونی نیست .

نظر سوم : در دعوی مذکور هم از طریق تامین خواسته و هم از باب دستور موقت در جریان دادرسی می توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است هر یک از این راهها را برگزیند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *