ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت بیست و یکم

نظرات

نکته دویست و یکم : درصورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشدکه اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است نتیجه وقوع شرط مزبور انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

نکته دویست و دوم : در صورتی که مهریه تعیین شده مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و مورد تراضی برای مهریه واقع شود مهریه زوجه همان است و تعیین مهرالمثل پذیرفته نیست ولو اینکه منحصر به یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه و یک جفت شمعدان باشد .

نکته دویست و سوم : قرارداد اجاره به شرط تملیک قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است.لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفا حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت .

نکته دویست و چهارم : دعوای جلب ثالث زمانی قابل استماع است که دعوای اصلی برابر قانون و به صورت صحیح اقامه گردیده و قابلیت رسیدگی داشته باشد وسپس یکی از اصحاب دعوا نسبت به طرح دعوای جلب ثالث اقدام نماید بنابراین در صورتی که دعوای اصلی وفق مقررات قانونی طرح نشود دادگاه تکلیفی به رسیدگی به دعوای جلب ثالث ندارد .

نکته دویست و پنجم : در مرحله تجدید نظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدیدنظر خواهی کفایت نمی کند .

نکته دویست و ششم : درصورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشدکه اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است نتیجه وقوع شرط مزبور انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است .

نکته دویست و هفتم : در صورتی که مهریه تعیین شده مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و مورد تراضی برای مهریه واقع شود مهریه زوجه همان است و تعیین مهرالمثل پذیرفته نیست ولو اینکه منحصر به یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه و یک جفت شمعدان باشد .

نکته دویست و هشتم : قرارداد اجاره به شرط تملیک قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است.لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفا حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت .

نکته دویست و نهم : در مورد اشتغال زوجه منع کلی وجود نداشته و اگر محیط کاری مناسب بودا اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوطه متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمیتوان از اشتغال منع کرد .

نکته دویست و دهم : درصورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشدکه اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است نتیجه وقوع شرط مزبور انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *