ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت نهم

نظرات

نکته هشتاد و یکم : قصد طرفین در انعقاد عقد ، تسلیم مورد آن در زمان اجرای تعهد است نه هنگام تشکیل قرارداد . لازم به یادآوری است که فرض مساله منصرف از مواردی است که طرفین در حین انعقاد معامله علم بر مقدور التسلیم نبودن مورد معامله داشته باشن ولی بعد از عقد ، مورد معامله مقدور التسلیم باشد . در فرض اخیر باید  گفت معامله باطل است .

نکته هشتاد و دوم : با وجود مقدور التسلیم بودن مورد معامله در هنگام تشکیل عقد ، دلیلی بر بطلان معامله وجود ندارد و از زمانی که قدرت بر تسلیم سلب می شود ، عقد منفسخ می گردد .

نکته هشتاد و سوم : از آنجا که خانه مال قیمی است ، اموال قیمی فقط می توانند به صورت عین معین مورد معامله قرار گیرند و معامله آنها به صورت کلی در معین و کلی فی الذمه باطل است .

نکته هشتاد و چهارم : اموال قیمی دارای اشیاء و نظایر هم نیستند و در صورتی که بصورت کلی در معین و یا کلی فی الذمه معامله شوند ، مورد معامله مجهول خواهد ماند .

نکته هشتاد و پنجم : اموال مثلی دارای اشباه و نظایر هم هستند و در صورتی که بصورت کلی در معین و کلی فی الذمه نیز مورد معامله قرار گیرند مورد معامله مجهول نخواهد ماند .

نکته هشتاد و ششم : معلوم نبودن اوصاف غیر مهم تاثیری در جهالت طرفین نسبت به مورد معامله باقی نمی گذارد : مثل وزن در اسب سواری

نکته هشتاد و هفتم : در مواردی که معامله بصورت کلی در معین یا کلی فی الذمه صورت گرفته است ، افراد کلی مشابه و نظایر هم هستند و عرفا فرقی بین آنها نیست تا موجب جهالت شده و سبب بطلان معامله گردد و این امر در اموال مثلی مصداق دارد .

نکته هشتاد و هشتم : در مواردی که معامله به صورت کلی در معین یا کلی فی الذمه صورت گرفته است ، افراد کلی مشابه و نظایر هم هستند و عرفا فرقی بین آنها نیست تا موجب جهالت شده و سبب بطلان معامله گردد .

نکته هشتاد و نهم : مال موقوفه به جز در موارد استثنایی قابل انتقال نبوده و نمی تواند مورد بیع قرار گیرد .

نکته نودم : هر گاه مورد معامله به صورت کلی فی الذمه معامله شود لزومی نیست که در هنگام انعقاد معامله موجود باشد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *