ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت یازدهم

نظرات

نکته صد و یکم : در عقد اجاره ؛ ممکن است موصی خانه ای را به مدت ده سال اجاره دهد و دو سال پس از انعقاد معامله ، موصی فوت نماید ، عقد اجاره با آراء خود نسبت به مدت باقیمانده در رابطه بین موصی له و مستاجر ادامه خواهد داشت .

نکته صد و دوم : اجاره خانه پس از وصیت به نفع موصی له به منزله عدول از وصیت نمی باشد . بنابراین هم وصیت و هم عقد اجاره معتبر خواهند بود .

نکته صد و سوم : اجاره عقدی لازم است و به هم نمی خورد مگر به موجب یکی از خیارات یا اقاله طرفین .ولی در صورتی که خریدار مطلع از این امر نبوده که مورد معامله در اجاره دیگری است ، حق فسخ معامله را دارد .

نکته صد و چهارم : هرگاه انجام شرط مقید به مباشرت مشروط علیه باشد ، با فوت مشروط علیه ، شرط ممتنع فرض شده و مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

نکته صد و پنجم : ضمانت اجرای تعهد به نحو وحدت مطلوب ، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است . در حالی که ضمانت اجرای تعهد به نحو تعدد ، مطلوب الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد می باشد .

نکته صد و ششم : در تعهدات به نحو وحدت مطلوب ، قصد طرفین ، انجام تعهد در موعد مقرر می باشد و پس از انقضای آن موعد ، انجام تعهد مطلوبیتی نخواهد داشت .

نکته صد و هفتم : پس از انقضای موعد تعهد ، اجرای تعهد باز هم مطلوب است .

نکته صد و هشتم : از آنجا که در تعهدات به نحو تعدد مطلوب ، موعد تعهد خارج از ذات مورد تعهد   است ، الزام به تعهد بعد از انقضای موعد تعهد ، همچنان محفوظ است .

نکته صد و نهم : در تعهدات قراردادی به صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر ، اصل بر تقصیر متعهد است .

نکته صد و دهم : صرف عدم انجام تعهد ، مجوز مطالبه خسارت است و زمانی متعهد محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد که بتواند اثبات کند عدم انجام تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که اراده وی در آن مدخلیتی نداشته و دفع آن عامل خارج از حیطه اقتدار او بوده است .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *