سرقت خودرو و ضرر ناشی از آن

آقای ج. م از زنجان پرسیده اند که
۸ ماه پیش خودرو من به سرقت رفت و هفته گذشته با من تماس گرفتند که خودرو شما پیدا شده .من در این ۸ ماه خیلی متضرر شدم .سوال من این است که آیا میتوانم ضرر و زیان این مدت را از سارق خودرو مطالبه کنم؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: