ضمانت وام

با سلام بنده کارمند بانک هستم وحدود نه سال پیش ضمانت همکارم را انجام دادم برام وام ده میلیون تومان وبه جزمن دوتا از همکاران من هم ضمانت کرده اند والان همکارم از بانک رفته معلوم نیست کجاست وقسط وامش را نداده واز دوتا ضامن یکشون من هستم که از از کار معلق شده ام فقط من ویکی دیگر از همکارم هستند .
اما برای من فقط حکم اومده که من باید مبلغ وام که چند برابر شده بدهم درغیر این صورت اموالم را تصرف میکنند ومن جز یک خانه در رهن بانک چیزی ندارم نه ماشین نه پول ایا این خانه را میتوانند بگیرند ما باید چی کار انجام بدهیم.؟
چطور این خانه را حفظ کنم. در ضمن من مبتلا به بیماری افسردگی هستم و از دو میلیون درآمدم مقدار زیادی را باید صرف درمان کنم و توان پرداخت این بدهی را ندارم .
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: