نفقه و طلاق

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

سوال : طلاق زن چه تاثیری در نفقه ایشان دارد ؟

پاسخ : اگـر طـلاق از نوع طلاق بائن باشـد ، زن حـق دریافت نفقه نـدارد ، مگر در صورت حمـل از ‌‌شـوهر‌ خـود کـه در این صـورت تـا زمــان وضـع حمـل نفقه خواهد داشـت .  ( مـاده‌ ١١٠٩‌ قانـون‌ مدنـی ) هـمچنـان کــه امـام خمینـی (ره ) می فرماینـد: «صاحب عـده بائن نفقـه و سـکنایش سـاقط می‌ شـود. چـه از طـلاق باشـد یا فسـخ مگـر اینکـه از طـلاق بــوده و حـاملـه‌ باشـد، زیـرا ایـن زن‌ هـر‌ دو را اسـتحقاق دارد تـا اینکـه وضـع حمـل نماید.» همچنیـن یکـی از حمایت هـای حقوقـی قانونگـذار در نظـر رفتـن نفقه ایـام عده می باشـد. بـه طـوری که‌ در بنـد یک مـاده ١٩ قـانـون حـمایت از خانـواده مصوب ١٣۵٣ آمـده اسـت . چنانچـه طـلاق بـه دلیـل نشـوز زن نباشـد، دادگاه پـس از صــدور حـکم گواهـی عـدم سـازش نفقـه ایام عـده‌ را‌ تعییـن می کنـد. تصمیـم دادگاه در ایـن مورد قطعـی اسـت و غیرقابـل تجدیـد نـظر خـواهی مـی باشـد. همچنیـن طبق مـاده ٢٠ قانون مذکـور طرفیـن دعوی یـا هریک از آنها می تـواننـد‌، تـقاضا‌ کـنند قبـل از ورود به ماهیت دعـوی مسـئله حضانت و هزینـه نگهداری اطفال یـا نفقه زن را مورد رسـیدگی فوری قــرار دهــد و قــراری در این بـاره صادر کند. دسـتور موقـت‌ دادگاه‌ فورا به مـورد اجرا گذاشـته می شود.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .

اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟

جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :

۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .

۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .

۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *