چند پرسش در مورد مهریه

نظرات

پرسش اول :

با  توجه به اینکه شخصی  با داشتن سه زن فوت می نماید که یکی از همسران او در قید حیات می باشد و دو همسر دیگر ایشان فوت نموده اند و فرزندان یکی از همسران فوت شده ، تقاضای مطالبه مهریه مادرشان را از همسر در قید حیات و فرزندان همسران دیگر از ماترک متوفی نموده اند  ، آیا چنین دعوایی قابل طرح و مهریه مذکور قابل مطالبه می باشد یا خیر ؟

پاسخ :

با توجه به اینکه مهریه حق دینی است که زوج نسبت به زوجه مدیون می باشد و این حقوق قانونی به وراث آن منتقل می شود فلذا فرزند می تواند مهریه ایی که متعلق به مادرش بوده و در زمان حیات مطالبه نکرده از زوج یا وراث قانونی آنان از ماترک زوج مطالبه نماید مگر اینکه خود شخص مطالبه کننده ذیل تقسیم نامه اموال به جای مانده از پدرش را امضاء یا اثر انگشت کرده باشد و در حین تقسیم آن را مطالبه نکرده باشد که در این صورت در واقع حق را از خود ساقط نموده و ابراء تلقی می شود .

پرسش دوم :

اگر خانمی چندین سال قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی فوت نموده باشد و وراث وی مهریه را مطالبه نکرده باشند آیا در حال حاضر می توانند مهریه را به نرخ روز مطالبه کنند ؟

پاسخ :

با توجه به اینکه زوجه چندین سال قبل از تصویب تبصره الحاقی فوت کرده ورثه نمی توانند در وضع حاضر مهریه را طبق مقررات تبصره مذکور مطالبه نمایند .

پرسش سوم :

آیا بیمه عمر متوفی تنها به افراد مذکور در بیمه نامه تعلق دارد یا مبلغ بیمه جزو ماترک محسوب می شود و سهم الارث تمامی ورثه می باشد  ؟ با فرض اخیر ، آیا زوجه می تواند مهریه خود را از آن برداشت نماید ؟

پاسخ :

معمولا در فرم بیمه عمر ، تخصیص آن به یکی یا چند نفر از وراث و مبالغ درصد مربوط به هر کدام درج می شود که در این صورت به همان نحو عمل می گردد . مگر اینکه وراث نسبت به نحوه تخصیص حق بیمه معترض باشند که در این حالت تخصیص وجه مزبور همانند وضعیت تا ثلث ، نافذ و نسبت به زاید بر آن برابر سهام هر کدام پرداخت خواهد شد و از آنجا که تعلق بیمه عمر موکول به فوت بیمه گذار می باشد ، از این رو میزان مبلغ بیمه عمر نیز از ماترک خارج نخواهد بود و تقسیم ماترک پس از وضع دیون صورت خواهد پذیرفت .

پرسش چهارم :

اگر زوجه نیمی از مهریه خود را قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بخشیده و طلاق گرفته است . آیا می تواند مابقی مهریه خود را به نرخ روز مطالبه نماید ؟

پاسخ :

با توجه به اینکه نصف مهریه بر عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مطالبه آن را می نماید . ارزیابی مهریه بر اساس نرخ روز و با توجه به رای وحدت رویه و لازم الاتباع ۶۴۷ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ دیوان عالی کشور بلا اشکال است .

پرسش پنجم :

آیا وراث زوجه منکوحه غیر مدخوله می توانند تمام  مهریه را از اموال زوج نسبت به سهم مطالبه نمایند ؟

پاسخ :

با اطلاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می گردد و پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می گردد . بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت  کل مهر را دارد مواردی که نصف مهر به زن تعلق می گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد ۱۰۹۲ و ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است . چنانچه زن منکوحه غیر مدخوله فوت نماید وراث حین الفوت می توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم الارث آنان مطالبه نمایند .

پرسش ششم :

در موردیکه پس از ابلاغ اجراییه محکوم علیه فوت شده و از او ترکه ای نیز باقی نمانده باشد تکلیف وصول حق اجرا چه خواهد بود ؟

پاسخ :

در صورتیکه حق اجرا در حدود مقررات قانون از محکوم علیه قابل مطالبه باشد با فوت محکوم علیه و قبول  ترکه از طرف متوفی پرداخت حق اجرا بر عهده ورثه خواهد بود ولی اگر ورثه رد ترکه را اعلام نموده  و متوفی هم ماترکی نداشته باشد ، حق اجرایی قابل وصول نخواهد بود .

پرسش هفتم :

در موردیکه متهم به قتل برای جلب رضایت وراث مقتول پولی به آنان می پردازد . آیا طلبکار می تواند پول مزبور را در قبال طلب خود توقیف نماید ؟

پاسخ :

پولی که راننده متهم برای جلب رضایت قیم صغار متوفی پرداخته ، ما به ازاء ضرر و زیان ناشی از جرم بود و جزء ماترک متوفی محسوب نیست تا طلبکار متوفی بتواند از آن محل طلب خود را وصول نماید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *