چگونگی وصول بدهی

سلام. من مبلغی پول از خانمی طلبکار بودم و با وی تماس گرفتم و خواهان طلبم شدم که فقط یکبار جواب داد و ۶بار در یک روز با وی تماس گرفتم ولی دیگر جواب نداد. الان از من به عنوان مزاحمت تلفنی شکایت کرده و شورا حل اختلاف جهت صلح و سازش ابلاغ برای من اومد ولی نرفتم .
ولی در دادیاری به علت توهین و قدرت نمایی برا من بدون حضورم منع تعقیب صادر شد و در خصوص مزاحمت تلفنی عدم صلاحیت دادیاری رو بیان نموده وپرونده به دادگاه رفته. الان هم مدعی شده که بدهکار نبوده. ایا من اگر نتونم ثابت کنم که طلبکار بوده ام محکوم میشوم. در ضمن در حدود ۸ماه پیش پیامک بین ما نیز رد و بدل شده مقداری فراتر از مشتری و مغازه دار. ایا متن پیامک هارو دادگاه استخراج میکنه چون شاکی پیامک ها رو حذف نموده. ولی پولهایی قبل از تماس مکرر من به حسابم واریز نموده که رسید دارم .در ضمن من دفتر حساب دارم اما ایشان حاشا می کنند .در پیامک های ۸ ماه پیش با احتیاط پاسخ می دادند و من بی احتیاط .
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: