کارآمدی حقوق مالی زوجه در تامین معیشت وی پس از طلاق

قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه، حقوق مالی متعددی را برای زوجه در ایام زندگی مشترک به رسمیت شناخته است، هم چنان که حقوق خاصی را برای زوجه مطلقه با رعایت شرایطی مقرر نموده است. زوجه در مطالبه حقوق دوران زوجیت و یا به هنگام طلاق مختار است؛ اما آنچه در این میان واجد اهمیت است این است که با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشور ما حمایت های مالی نهادینه شده ای از زنان مطلقه بعد از طلاق وجود ندارد این حقوق مالی تا چه حد می تواند معیشت زوجه مطلقه و یا زوجه در آستانه طلاق را تأمین نماید و جایگزینی برای عدم وجود حمایتهای دولتی گردد. از منظر قانونی مطالبه برخی از این حقوق به ویژه در خصوص چون اجرت المثل و نفقه منوط به تحقق شرایطی است؛ شرایطی همچون اقدام به برخی امور به دستور و امر زوج و فقدان قصد تبرع، در خصوص اجرت المثل و یا عدم نشوز به جهت برخورداری از نفقه. رویه قضایی نیز این قیود قانونی را لحاظ کرده ضمن آن که در موارد بسیاری با اعمال برخی سخت گیری ها از حیث ادله اثبات و یا با در پیش گرفتن اطاله دادرسی که گاه امری اجتناب ناپذیر است، استحقاق زوجه به این حقوق را دشوار ساخته و یا آن که موجبات انصراف وی از مطالبه این حقوق را فراهم آورده است، علاوه بر این حتی در فرض صدور حکم قطعی و لازم الاجرا در این خصوص دشواری های ناشی از اجرای حکم اعسار و ناتوانی زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه و یا استنکاف وی در عمل در موارد بسیاری زوجه را در استیفای حقوق قانونی خود ناکام می گذارد که صدور احکام بسیار اعسار و تقسیط از سوی محاکم خود موید بر این مدعاست. در این تحقیق با اتخاذ روش کیفی و با استفاده از شیوه مصاحبه عمیق با زنان مطلقه یا در آستانه طلاق مراجعه کننده، به محاکم خانواده شهر تهران و در نهایت با تحلیل داده ها این نتیجه بدست آمده که اکثر پاسخ گویان در استیفای حقوق مالی خود ناکام مانده اند و حقوق مقرر قانونی نتوانسته در تأمین معیشت آن ها موثر واقع شود. صرفاً ۹ درصد این افراد به تأمین معیشت خود از طریق استیفای حقوق مالی خود نظر داشته و بیش از یک چهارم پاسخ گویان با تأکید بر ناتوانی در تأمین معیشت خود و نقش حداقلی حقوق مالی آن ها در این امر اعلام داشته اند تفاوت ها و نابرابری های پیش روی زنان و مردان، ضمن آن که آنان را ناموفق به دریافت حقوق مالی کرده در تأمین معیشت پس از دوران طلاق هم با دشواری های بسیاری مواجه ساخته است.
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *