مهریه و اهمیت حقوقی آن در استحکام ازدواج

چکیدهکه تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویى بوده، امروزه به عنوان یکى از معضلات بزرگ « مهریه » اجتماعى و وسیله اى براى استفاده ناصحیح عده اى براى رسیدن به مقاصد مالى و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است. تأکید بر مهریه توسط برخى از آیات، روایات و موادى از قانون مدنى ایران گرچه بیان کننده اهمیت مهر و حمایت ویژه از زناناست، اما به دلیل اجراى ناصحیح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. از این رو، برخى از زنان و خانواده ها یگانه راه وصول به مقاصد مادى را تن دادن به ازدواج با تعیین مهریه هاى سنگین پنداشته اند، با این استدلال که مهریه سنگین رمز بقاى زندگى مشترک و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالى که این نگاه نادرست به مهریه، ضمن آنکه از قداست مهریه کاسته و تأسیس آن را زیر سوال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج ها و تحقق یافتن طلاق هاى زودهنگام شده است. نویسنده این مقاله مى کوشد با استفاده از مستندات قانونى و شرعى و نیز تحلیل هاى مناسب اثبات نماید که جنبه هاى تربیتى و ارزشى عقد ازدواج به مراتب بیش از مسائل مادى اند و سزاوار نیست به این نهاد مقدس صرفا از زاویه مالى نگریسته شود و بنیان خانواده بر این اساس استوار گردد . از این رو، هیچ کس نمى تواند خود یا دیگرى را در برابر مالى بفروشد.انسان همیشه طرف حق است نه موضوع حق. علاوه بر این، در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معین باشد، وگرنه قرارداد باطل است. اما در نکاح، تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست. ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد. در اینصورت، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. از این رو، مهر و تعیین آن نمى تواند ملاک صحت عقد قرار گیرد. اما آنچه مهم است اینکه در تشکیل عقد، نباید احساسات و عواطف زوجین از مرز اعتدال و منطق بگذرد. به عبارت دیگر، مرد با نظر داشت کرامت زن از حیث خانوادگى و اجتماعى مهریه را تقبل کند، زن نیز احساسات افراطى و دور از واقعیت را کنار گذاشته و به مسئله ازدواج صرفا از زاویه مالى نظر نکند، بلکه آن را یک نهاد مقدس و تربیتى ببیند. دختران با کرامت با تأسى به اسلام و خاندان رسالت، بخصوص حضرت زهرا علیهاالسلام، در مسئله صداق و مهریه سخت گیرى نمى کنند. این مقاله در صدد تبیین این مطلب است که نهاد ازدواج، نهاد مقدس و رمز بقاى اجتماع از آسیب هاى گوناگون است و نیز مهریه گرچه حق قانونى و شرعى زن است، اما نباید نگرش ها به ازدواج صرفا از زاویه مال باشند. بنابراین، ضمن اینکه مهریه حتما باید مورد توجه و رضایت زوجین قرار گیرد، جنبه هاى دینى، تربیتى و آرمانى ازدواج نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *