تکلیف هبه پس از طلاق

خانمی پرسیده اند که
پنج ماه پیش عقد کردم با مهریه ۱۱۴ سکه .الان دو ماهه که همسر من ناپدید شده نه زنگ میزند و نه پیامک میدهد. از طرفی هم به فامیل گفته میخواهیم جدا شویم و از طرفی واسطه می فرسته که زودتر عروسی کنیم و بریم سر زندگی .
۱۵ میلیون برای من طلا خریده .الان سوال من این است که تکلیف مهریه و هدایایی که برای من خریدند چه میشود ؟
برای طلاق هم اقدام نمیکند من هم نمی خواهم طلاق بگیرم چون مهریه ام را لازم دارم .

پاسخ صوتی سوال: