وکالت نامه معتبر

آقای ج. م از کرج پرسیده اند که
پسر عموی من ساکن امارات است و پارسال چند قطعه زمین اطراف تهران به ایشان به ارث رسید. چند تا از مجاورین زمین با سوء استفاده از نبود ایشان اقدام به تصرف زمین کردند .
پسر عموی من هم یک وکالتنامه کاری برای من تنظیم کرد و من با همان وکالتنامه از متصرف ین شکایت کردم .ولی دادگاه وکالت من را قبول نکرد .سوال من این است که باید چکار می کردم تا مورد قبول واقع شود ؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: