بیمه آتش سوزی خودرو

آقای ح. ط از تهران پرسیده اند که

تابستان گذشته یک خودرو صفر از ایران خودرو خریداری کردم. بعد از چند ماه حدود اسفند گذشته بدون هیچ علتی در پارکینگ منزل آتش گرفت .آتش نشانی هم اعلام کرد که مورد عمدی در حادثه وجود نداشته است.
به شرکت بیمه مراجعه کردم گفتند آتش سوزی مشمول بیمه نمی شود. به نمایندگی هم اطلاع دادم و گفتند این مورد را قبول نمی کنیم .
لطفا راهنمایی بفرمایید من الان باید چکار کنم؟

پاسخ صوتی سوال: