شراکت در تجارت

آقایی ۲۵ ساله هستم که ۵ سال پیش فروشنده مغازه لوازم خانگی شدم و بعد از چند ماه صاحب مغازه گفت تو یک کارگر ساده نیستی بیا و شریک من شو .من هم گفتم سه سال به من حقوق و مزایا ندهید و بعد از سه سال یک جا بپردازید تا برای ازدواج سرمایه داشته باشم .ایشان قبول کردند اما هیچ جا ثبت نکردیم و بعد از سه سال ایشان دو سال دیگر هم مرا معطل کرد و یک ریال حقوق و مزایا به من نداده .من رسید دارم که صد میلیون برای ایشان واریز کرده ام و حالا مدعی است که من از مغازه اش دزدی کرده ام .الان من چکار کنم ؟ اگر از مغازه اش بروم حقوق و مزایای این ۵ سال چه میشود ؟
از طرفی تهمت دزدی را چه کنم ؟
هیچ چک یا سفته ای هم از من ندارد .
ممنون از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: