عیدی و سنوات در زمان تسویه

خانم ش. الف از تهران پرسیده اند که
دوساله در یک شرکت خصوصی کار می کنم و قراردادی بودم. بهمن ماه گذشته محل کار خود را ترک کردم ولی تا آخر بهمن ماه ۱۳۹۵ قرارداد داشتم .هنوز تسویه نکرده ام .سوال من این است که آیا عیدی و سنوات زمان تسویه به من تعلق می گیرد؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: