سهم الارث فرزندان

آقای ر. م از اصفهان پرسیده اند که

پدرم مرد ثروتمندی است و یکساله که دارند همه اموالشان را وقف میکنند و به فقرا می دهند .میگویند آخرت را بخرم و من و برادرم معترض شدیم که سهم ما چه میشود ؟ پدرم میگوید شما لایق ثروت من نیستید نمی خواهم چیزی به شما بدهم.
سوال من این است که من و برادرم میتوانیم از ایشان شکایت کنیم تا بیشتر از این اموال را به باد ندهند؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: