الزام به تنظیم سند

آقای ع. ح از تهران پرسیده اند که
پاییز گذشته یک اتومبیل خریدم با قولنامه دستی و سند نزدیم.
فروشنده خیلی امروز و فردا می کند .آیا من می توانم الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را بخواهم ؟ ناگفته نماند که این خودرو چهار دست بدون سند منتقل شده .آیا من باید علیه همه مالکین دادخواست بدهم و یا فقط شخصی که به من فروخته.؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: