چک برگشتی

آقای ج. ر از تهران پرسیده اند که
از شخصی ۷ فقره چک جمعا به مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان طلبکار هستم. برادر ایشان ساکن ایتالیا است و برای این شخص بدهکار دعوت نامه فرستاده و مطلع شدم که ایشان بدون پرداخت بدهی خود به بنده دارند از کشور متواری می شوند .
سوال من این است که چه کاری میتوانم انجام دهم چیست؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: