بیمه بدنه خودرو

آقای ع. ف از کرج پرسیده اند که
چند روز پیش حین رانندگی با یک اتومبیل تصادف کردم و تقریبا خسارت سنگینی به خودرو من وارد شد .اما متاسفانه بیمه بدنه ماشین من تمام شده بود و تمدید نکرده بودم. الان سوال من این است که چه طور می توانم از بیمه خسارت بگیرم. آیا ممکن است؟

پاسخ صوتی سوال: