سهم الارث زوجه

خانم م . ز از تهران پرسیده اند که اگر زوجی در دهه هفتاد فوت شده باشد و انحصار وراثت هم بعد از تصویب قانون جدید یعنی یک هشتم یا یک چهارم از کل اموال گرفته شده باشد سهم الارث زوجه به چه شکل تعیین می شود ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: