حق وراثت

سلام
سوالی داشتم از خدمتتون
پدرم که حدود یک سال است به رحمت خدا رفته صاحب ١٢ فرزند و ٣ همسر بود ، که مادر من همسر سومش بود . زمانی که پدرم از مادرم جدا شد ، در طلاقنامه تعهدی به نفع ما کرد و عبارات زیر رو در متن طلاقنامه نوشت :
خانه پلاک شماره…….واقع در……ملکی زوج در اختیار زوجه(یعنی مادرم) قرار گیرد که بهر نوع صلاح بداند عمل نماید و در قبال ان از ۴فرزند مشترک زوج نگهداری و سرپرستی نماید.
و ضمنا مقرر شد خانه مورد استفاده زوجه و فرزندان مشترک حداکثر یک تا دو سال دیگر بنام فرزندان مذکور انتقال گردد.
اما مرحوم پدرم در قید حیات که بودند خانه مذکور را به شخص ثالثی فروختند و ان شخص نیز خانه را به دیگری فروخته و در حال حاضر ان خانه را خراب و چند طبقه ساخته اند.
سوال من این است که ایا نوشته فوق هبه است یا خیر؟ و ایا پدرم می توانسته از هبه رجوع کند؟ و در حال حاضر ما فرزندان همسر سوم که چنین شرطی به نفع مان شده چه اقدامی می توانیم انجام دهیم تا به حقمان برسیم ایا باید تمام وارث را طرف دعوی قرار دهیم؟ با تشکر

پاسخ صوتی سوال: