آثار و شرایط ظهرنویسی

ظهرنویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهرنویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال، دین، اعتلار، وثائق، اجاره، طلب و نظائر آنها می باشد.

عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم، از این رو طرفین معامله یعنی ظهرنویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد، مانند قصد و رضا، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند.

داشتن اهلیت و اراده و مشروعیت معامله از شرایط صحت انتقال سفته و ظهرنویسی می باشد.

آثار و شرایط ظهرنویسی

#مسئولیت_تضامنی:

به موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار (مضمون عنه) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات، سفته، چک بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیب و تقدم و تاخر و به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج در سند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلقه قانونى مطالبه کند.

مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهرنویس نسبت به ظهرنویس های ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد.

در ماده ۸ تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است.
به موجب این ماده ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهرنویسان مراجعه کند.

۸عدم تاثیر ایرادات:

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا می باشد.

به عبارت دیگر منتقل الیه نمی تواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا می کند، به این معنى که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد می تواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به وی منتقل شده مطالبه کند.

ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار (وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می گذارند.

معمولاً برواتی که در بانک ها به وثیقه گذاشته می شوند، از طرف دارنده ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می شوند تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید.

بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال ندارد چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده ی برات به حساب می آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید لیکن در روابط بین ظهرنویس (مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن ها منعقد شده است.
در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه ی باز پرداخت وام، نزد بانک می باشد.

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *