با چک برگشتی چگونه برخورد کنیم؟

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

واژه چک که از زمان‌های قدیم رایج بوده و تا امروز هم باقی مانده، واژه‌ای فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه می‌باشد.
در تعریف این سند از منظر قانون باید بگوییم که قانون‌گذار تعریف دقیقی از این سند ارائه‌ نکرده است و فقط به معرفی چک (ماده ۳۱۰ قانون تجارت) و انواع آن (ماده ۱ قانون صدور چک) بسنده نموده است.بهترین وکیل تهران

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.وکیل پایه یک دادگستری

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است، رعایت شود و در غیراین‌صورت با ضمانت اجرای قانونی مواجه می‌شویم.

در چک باید تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز، ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می‌تواند وعده‌دار باشد.) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

روش‌های صدور و انتقال چک:

شخصی که قصد صدور چک دارد، همواره به دنبال این می‌باشد که کمترین امکان رجوع به وی وجود داشته باشد و یا در صورت مراجعه دارنده، تنها وی مسئول پرداخت نباشد.

از جمله راه‌های رسیدن به این هدف صدور چک در وجه شخص معین می‌باشد. با این کار صادرکننده می‌تواند نقل و انتقالات بعدی چک را تا حدودی تعیین نماید.

در چنین حالتی دارنده به منظور انتقال چک می‌بایست حتماً پشت چک را امضا نماید، و به صرف قبض و اقباض (صرف رد و بدل کردن چک بدون امضا پشت چک) انتقال میسر نمی‌شود.

از طرفی هرگاه سبب صدور چک وجود قراردادی باشد، با منحل شدن قرارداد دیگر صادرکننده تعهدی به پرداخت چک نخواهد داشت؛ اما این مطلب زمانی صادق است که طرف قرارداد با او، چک را به دیگری انتقال نداده باشد.

اما دارنده همواره باید بکوشد که چک در وجه حامل بگیرد تا در صورت انتقال بتواند بدون امضا پشت چک آن‌ را انتقال دهد.در این‌ صورت انتقال گیرنده در صورت عدم پرداخت وجه چک حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.

قبل از بیان روش‌های صدور و انتقال چک ذکر چند نکته الزامی است:

– جهت دریافت وجه چک صرفاً می‌توان به بانک (دولتی یا خصوصی) مراجعه نمود.

– درباره نقش امضا یا مهر در صدور چک، باید گفت که صدور چک با مهر میسر نیست و مستلزم امضاء صادرکننده می‌باشد.(البته در صورت صدور چک به نمایندگی ازطرف شخص حقوقی علاوه بر امضای نماینده، در چک باید مهر شرکت هم باشد.)

– صدور چک در وجه حامل ممکن است. در این صورت انتقال چک صرفاً با قبض و اقباض(رد و بدل کردن چک)صورت می‌گیرد.

-صادرکننده می‌تواند از طریق نحوه نگارش مندرجات چک، نحوه انتقالات بعدی آن را مشخص نماید.

وصف تجریدی در اسناد تجارتی:

این وصف از اوصاف مهم اسناد تجارتی می باشد؛ اما عامه مردم از این وصف عموماً بی‌اطلاع می‌باشند، آن را با ذکر مثالی بیان می‌کنیم:

شخص (الف) چکی را صادر و به (ب) تسلیم می‌کند.(ب) آن را به (ج) منتقل می‌کند. سپس (ب) به خاطر شکایت کیفری که (الف) علیه وی مطرح نموده به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و یا سوءاستفاده از چک سفید امضا و یا ربوی بودن معامله منشاء صدور چک و یا سایر جرایم محکوم می‌گردد.

بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت(انتقال گیرنده دوم) اسناد تجاری اعم از برات سفته و چک و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال این اسناد و مسئولیت صادرکننده، ظهرنویس و ضامن اسناد تجاری باید گفت که این اسناد پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و بدین لحاظ این اشخاص نمی‌توانند در مقابل انتقال گیرنده (دارنده با حسن نیت) به روابط شخصی مالی فی ما بین خود استناد کنند.

افراد نمی‌توانند مدعی شوند پرداخت وجه بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده و یا در اثر جرم یا خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر سوءنیت دارنده در انتقال گرفتن آن به خود محرز شود؛ چه آنکه انتقال گیرنده در زمان وصول سند وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی نخواهد داشت.

روش های پیگیری چک پرداخت نشدنی:

چک پرداخت نشدنی به ۳ روش قابل پیگیری است:

روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می‌تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی نماید.

وی می‌بایست گواهی عدم پرداخت را ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک اخذ و سپس اقدام به طرح شکایت کیفری (ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) نماید در غیر این صورت حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انتقال گیرنده در اثر فوت دارنده مالک شده باشد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی(اشخاص) یا حقوقی(شرکت‌ها…) صادر شده باشد صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.

علاوه براین امضاکننده چک مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت، مگر ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

چند نکته:

روش اول: شکایت کیفری در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان پذیر می‌باشد؛ نه ضامن و ظهرنویس.

– در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود. اما این امتیاز فقط در رابطه با شکایت کیفری از چک قابلیت استناد دارد و نه طرح شکایت حقوقی.

– دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

روش دوم:صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه(فقط نسبت به وجه چک نه هزینه‌های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه…) علیه صادرکننده نماید.

– از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می‌توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین.

– در مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد مندرج در قانون صدور چک نمی‌باشد.

– برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری تائید شده باشد درغیراین‌صورت نمی‌توان به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرد.

– چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.

– در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت، اصل چک از دارنده گرفته می‌شود. بنابراین اگر دارنده در نیمه راه پشیمان شده و بخواهد از طریق دادگستری موضوع را پیگیری نماید استرداد چک به او منوط به پرداخت نیم عشر(۵ درصد) اجراییه است.

– صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بانک نیستند؛ بنابراین حواله‌های صادره از جانب آن‌ها چک بانکی تلقی نمی‌شود؛ بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.

روش سوم:اقامه دعوی در دادگاه حقوقی

دارنده چک می‌تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنان آن‌ها با تقدیم دادخواست، در دادگاه عمومی اقامه دعوی نماید.

در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص، محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می‌گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه‎ها از جمله هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه…می‌نماید. و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده حکم را اجرا می‌نماید و درغیراین‌صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

چند نکته:

– دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و ضامن صادرکننده را خواهد داشت.

– با توجه به مبلغ مندرج در چک، این سند جز اموال منقول محسوب می‌شود، بنابراین دارنده می‌تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.

– پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد. با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده، مکلف است در مقابل دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود می باشد را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

– چک‌های صادره موضوع قانون صدور چک(ماده ۸ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲) که محال علیه آن‌ها بانک می‌باشد دو ویژگی متفاوت از چک‌های موضوع قانون تجارت که محال علیه آن‌ها موسسات اعتباری است دارند:

اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت.

دوم،علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.

– صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود، که هر دو از جرائم قابل گذشت می‌باشند توسط قانون‌گذار جرم انگاری شده است.

– چک سندی است جایگزین پول که دارای قابلیت جابجایی است؛ بنابراین نمی‌توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک…انتقال در چک را محدود کنیم، حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می‌باشد، درج آن توسط برخی بانک‌ها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می‌باشد.(بخشنامه ۱۱۶۲۴۷/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)

اما در صورت صدور چکی به این‌صورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می‌باشد) درنظر بگیریم.

-بسیاری از افراد تمایل دارند چک‌هایی که صادر می‌کنند قابل انتقال نباشد، زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده‌ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی‌توانند به ایرادات تعهد اصلی سبب صدور چک در مقابل چنین دارنده‌ای استناد نمایند.

اما از جمله راه‌هایی که می‌توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می‌باشد.

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *