ارث بردن از برادر ناتنی

آقای د .ط از اصفهان پرسیده اند که عموی بنده چند ماه پیش فوت شد و هیچ ورثه ای جز برادرانش ندارند. پدر بنده با ایشان برادر ناتنی هستند .سوال من این است که آیا پدر بنده جزو ورثه محسوب می شوند؟

با تشکر از راهنمایی شما. بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

پاسخ صوتی سوال: