تکلیف سندهای غیر رسمی

آقای ک. ن از کرج پرسیده اند که پدرم در یک برگه کاغذ به صورت دست نوشته دو دانگ مغازه خود را بنام من کرده و فقط اثر انگشت زده و امضا نکرده است .
آیا این نوشته قانونی است؟
لطفا راهنمایی بفرمایید. بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

پاسخ صوتی سوال: