تقسیم ارث

تقسیم ارث 

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

خانم ش .د از مشهد پرسیده اند که بهترین وکیل تهران
اگر متوفی پدر و مادر داشته باشد وضعیت تقسیم ارث چگونه است .بین فرزندان دختر و.سوال دوم اینکه اگر میت یک فرزند داشته باشد به نوه ها هم ارث میرسد؟
با تشکر از راهنمایی شما وکیل پایه یک دادگستری

پاسخ صوتی سوال: