نفقه زوجه در عده وفات

نفقه زوجه در عده وفات قانون مدنی ایران در این مورد در ماده ۱۱۱۰ مقرر می دارد : «در عده وفات زن حق نفقه ندارد.»  از مطالب گذشته می توان این طور استنباط کرد که در مسئله نفقه زوجه در عده وفات اختلاف نظرات، البته می توان گفت از آنجا که زوجه در زمان زناشویی […]