ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت دهم

نظرات

نکته نود و یکم : در رابطه با شرایط اساسی صحت معامله در فروش باید گفت مورد معامله ، خانه و ثمن آن است در حالی که در تعهد بر فروش مورد معامله ، صرف تعهد است و ثمن یا خانه مورد معامله است و دلیلی در دست نیست که مورد معامله نیز باید معین و معلوم باشد .

نکته نود و دوم : جهت معامله هر گاه نامشروع باشد و در هنگام عقد مورد تصریح واقع شود موجب بطلان معامله است .

نکته نود و سوم : مدیون از آن جهت معامله می کند که اموال خود را از  دسترس بستانکاران خارج کند و این امر منافاتی با وجود قصد انشاء و رضای مالک در معامله ندارد .

نکته نود و چهارم : تعهد به نحوه وحدت مطلوب مقید به موعد انجام آن است . و در صورتی که در آن موعد مقدور التسلیم نباشد معامله باطل می باشد

نکته نود و پنجم : در صورتی که مورد معامله برای یکی از طرفین معدوم نباشد . معامله غرری و باطل است  .

نکته نود و ششم : اصل بر لزوم عقد است و مواردی که عقدی جایز باشد خود قانونگذار مورد تصریح قرارداده است .

نکته نود و هفتم : هرگاه تردید در قصد انشاء وجود داشته باشد از آنجا که قصد انشاء عنصر سازنده عقد است  نمی توان به استناد به قاعده صحت کرد و حکم به اعتبار معامله داد .

نکته نود و هشتم : در مورد سکوت قرار داد ، عرف تکمیل کننده اراده طرفین قرارداد می باشد .

نکته نود و نهم : مطابق ماده ۲۲۴ق.م الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه .

نکته صدم : در صورتی که معامله ، معوض باشد و مباشرت متعهد شرط نباشد دلیلی بر عدم انتقال تعهد به ورثه نیست. زیرا مطالبه عوض مورد تعهد برای وراث ، حق محسوب می شود .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *