ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت نوزدهم

نظرات

نکته صد و هشتاد و یکم : فضول زمانی حق اخذ ثمن را خواهد داشت که علاوه بر تنفیذ معامله از ناحیه غیر ، چنین اجازه ای به وی تفویض شود .

نکته صد و هشتاد و دوم : حتی در صورت علم مشتری به فضولی بودن معامله ، ثمن از فضول قابل استرداد است و همچنین درصورت تلف ثمن در دست فضول باید بدل آن داده شود .

نکته صد و هشتاد و سوم : معامله فضولی قبل از رّد یا تنفیذ مالک ، غیر نافذ می باشد که در صورت تنفیذ ، معتبر و در صورت رّد ، باطل خواهد بود .

نکته صد و هشتاد و چهارم : با رّد معامله فضولی ، دیگر معامله ای باقی نیست تا فضول آن را تنفیذ نماید .

نکته صد و هشتاد و پنجم : در فرضی که عین متعلق به غیر به عنوان ثمن ، مورد معامله فضولی واقع شود ، عوض ثمن منتقل شده است . در حالی که در فرض مساله قبل یعنی موردی که حکم ماده ۲۵۷ قانون مدنی حکمفرماست ، خود عین متعلق به غیر ، موضوع معاملات واقع شده است .

نکته صد و هشتاد و ششم : انتقال مال مورد معامله فضولی با علم به معامله فضولی ، به منزله رّد معامله فضولی است  ، در صورتیکه اگر انتقال مال مورد معامله فضولی با جهل به معامله باشد به منزله رّد معامله فضولی نیست و منتقل الیه همچنان حق رّد یا تنفیذ معامله فضولی را خواهد داشت .

نکته صد و هشتاد و هفتم : وقوع اجاره به منزله تلف عین نیست تا حق تنفیذ قابل اعمال از ناحیه مالک نباشد . اما باید توجه داشت در مدتی که منافع عین به غیر منتقل شده ، مسلوب المنفعه خواهد بود .

نکته صد و هشتاد و هشتم : با رّد معامله از ناحیه یکی از مالکین ، معامله نسبت به قسمتی باطل می شود و شرایط برای اعمال خیار تبعیض صفقه جمع می گردد .

نکته صد و هشتاد و نهم : هر گاه معامله کننده فضولی علم به این داشت که خانه مال خود اوست پس از احتساب سود و زیان قضیه و سبک و سنگین کردن آن ، معامله را  منعقد نمود .

نکته صد و نودم : باید توجه داشت که برهم زدن معامله فضولی از ناحیه اصیل ، حق فسخی نیست که در معاملات استعمال می شود زیرا قبل از اجازه یا تنفیذ مالک ، هنوز معامله معتبری وجود ندارد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *