ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت هجدهم

نظرات

نکته صد و هفتاد و یکم : اصیل کسی است که مال غیر را از طریق فضولی برای خود می خرد یا مال خود را برای غیر از طریق فضول می فروشد . غیر کسی است که فضول مال او را فضولتاً می فروشد و یا برای او فضولتاً مالی را می خرد . وکیل کسی است که برای انجام امری از دیگری وکالت دارد .

نکته صد و هفتاد و دوم : در معاملات معمولی قصد انشاء و رضا هر دو از ناحیه مالک می باشد اما در معاملات فضولی قصد انشاء از ناحیه فضول است و رضای معامله از ناحیه غیر می باشد .

نکته صد و هفتاد و سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد ، تاثیری در فضولی بودن معامله ندارد و همچنین عقد بیع و معاوضه خصوصیتی ندارند که معاملات فضولی مختص به این دو باشد .

نکته صد و هفتاد و چهارم : علم و جهل طرف معامله به فضولی بودن آن ، تاثیری در حکم قضیه نخواهد داشت .

نکته صد و هفتاد و پنجم : رّد معامله از ناحیه غیر بدون توجه به شرط ، اثری نداشته و مثل این است که ردی صورت نگرفته است . غیر حق تنفیذ معامله فضولی را خواهد داشت .

نکته صد و هفتاد و ششم : با فوت مالک ، مورد معامله در ملکیت سایر وراث داخل می شود و حق تنفیذ نیز مختص این وراث خواهد بود .

نکته صد و هفتاد و هفتم : مال مورد معامله متعلق به تمامی وراث است و در صورتیکه برخی از وراث معامله را قبول و برخی رد نمایند ، عقد به اعتبار مورد ، منحل به عقود متعدد می شود نسبت به آن بعض که قبول نموده اند ، نافذ و نسبت به بقیه باطل خواهد بود . لازم به یادآوری است که در این صورت ، نسبت به موردی نیز که معامله صحیح است ، اصیل با استناد به خیار تبعیض صفقه ، حق فسخ خواهد داشت.

نکته صد و هفتاد و هشتم : هر چند حجر مانع از استیفاء حق می گردد ولی مانع از تمتع آن نیست . بدین جهت ولی یا قیم محجور می توانند معامله فضولی را اجازه یا رد نمایند .

نکته صد و هفتاد و نهم : با توجه به ماده ۲۵۱ ق.م که مقرر میدارد (رّد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید ) ، انتقال مورد معامله با علم به معامله فضولی ، رّد معامله فضولی محسوب می گردد .

نکته صد و هشتادم : اسقاط حق از طرف دارنده آن مثل اجازه مرتهن در بیع رهن و اجاره وارث نسبت به مازاد از ثلث می باشد . ابقاء چیزی که مالک به جای آورده ، مثل اجازه وارث مالک به ادامه مضاربه از طرف مضارب می باشد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *