ده نکته حقوق مدنی ـ قسمت هفدهم

نظرات

نکته صد و شصت و یکم : در خصوص ضمانت اجرای شرط فعل منفی مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر است . برخی بر این اعتقاد هستند که مشروط له فقط می تواند مشروط علیه را الزام به انجام تعهد کند و برای مثال اگر مورد شرط ، عدم احداث بنا بیش از سه طبقه بود ولی از شرط تخلف شده و ساختمان ده طبقه احداث شود ، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت . البته این امر مانع از درخواست قلع و قمع طبقات مازاد نمی باشد .

نکته صد و شصت و دوم : داشتن حق فسخ معامله منافاتی با مطالبه خسارت در صورت جمع بودن شرایط آن ندارد .

نکته صد و شصت و سوم : رهن یا ضمان پس از عقد تحقق خواهند یافت بنابراین شرط فعل می باشند .

نکته صد و شصت و چهارم : در مورد رهن مال معین ، حق فسخ وجود ندارد بلکه فقط ضمانت اجرای الزام هست . زیرا رهن دادن مال معین از جمله اعمالی است که انجام آن از جانب دیگر نیز امکانپذیر می باشد .

نکته صد و شصت و پنجم : در صورتی که ضمان بصورت شرط نتیجه باشد همچنان احتیاج  به قبول ضامن است . البته برخی از حقوقدانان معتقدند که ضمان نمی تواند بصورت شرط نتیجه در ضمن عقد درج شود .

نکته صد و شصت و ششم : شرط نتیجه و صفت هیچکدام قابل اسقاط نیست بلکه خیار تخلف از شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط می باشند .

نکته صد و شصت و هفتم : خیار تخلف ناشی از شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط می باشد و با اسقاط شرط فعل، ذمه مشروط علیه در خصوص انجام شرط بری می شود اسقاط حق فسخ با اسقاط شرط تفاوت دارد .

نکته صد و شصت و هشتم : مشروط له باید مال مورد مشروط را به مشروط علیه بدهد . و در صورت تلف آن ، باید بدل آن را (مثل آن را در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قدیمی بودن ) به مشروط علیه تسلیم کند .

نکته صد و شصت و نهم : هرگاه پس از عقد معلوم شود که شرط نتیجه تحقق پیدا نکرده ، حق فسخ برای مشروط له وجود خواهد داشت .

نکته صد و هفتادم : صورت وجود سمت نمایندگی ، شخص معامله کننده ، وکیل خواهد بود و معامله ، فضولی تلقی نخواهد شد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *