مجازات فرار از صحنه تصادف

آقایی از کرمانشاه پرسیده اند که
پسر من گواهینامه رانندگی ندارد . ماه گذشته در حین رانندگی و سرعت بالا با خانمی برخورد کرد و به دلیل ترس از محل حادثه فرار کرد .اهالی محل چون پسرم را می شناختند آدرس مارا پیدا کردند و چند روز پیش مامورین به درب منزل ما آمدند و پسرم را بردند .سوال من این است که آیا می توانیم از دادگاه بخواهیم که رای به جزای نقدی صادر کند ؟
با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ صوتی سوال: