مامورین قلّابی

آقای ع .م از ارومیه پرسیده اند که
چند ماهی بود که متوجه شدم یک پسر جوان دور و بر خواهرم میباشد. وقتی مطمئن شدم چون کلافه بودم با کمک یکی از دوستان ، خودم را مامور کلانتری جا زدم و برای اینکه آن جوان دست از سر خواهرم بردارد .الان ایشان گفته از شما شکایت میکنم چون توسط یکی از دوستانش که هم محله ما هستند فهمید من مامور کلانتری نیستم. الان من چکار کنم؟
با تشکر از راهنمایی شما.

پاسخ صوتی سوال: