جعل

جعل

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

آقای د .ص پرسیده اند که :بهترین وکیل تهران

بنده فردی نظامی هستم که چند مدت پیش پدر خانم بنده با تهیه گزارشی به اسم خانمم و امضا زدن بجای خانم بنده اقدام به تخریب و جوسازی علیه بنده نموده است. آیا امضا زدن پدر خانمم بجای خانمم جعل محسوب می گردد یا خیر؟ اگه بعدا خود خانمم بخاطر فراری دادن پدرش از مجازات بگوید که من خودم بهش اجازه دادم که بجایم امضا بزند بازهم جعل محسوب می گردد؟
با تشکر از راهنمایی شما وکیل پایه یک دادگستری

پاسخ صوتی سوال: